Rent på kontoret

Det har sagts att ett rent arbetsställe ger mycket till resultatet på arbetet som utförts. Ja, det handlar om att göra något som alla andra inte klarar av och det handlar just om att få till en bra kontorsstädning i Stockholm för ett inte allt för högt pris. Varför inte bara se till att göra något mer för alla andra och samtidigt få till det som mer handlar om något mer, något som fungerar och som är bra för alla andra? Ja, det handlar om att få till detta och göra något som inte är så bra, gentemot att få det rent och ta den tiden som behövs för att åstadkomma detta.